Khai Trương Show Room HoaSuaFoods – Nông trại hữu cơ Viễn Phú. Cung cấp chuỗi thực phẩm hữu cơ HOASUAFOODS được nuôi trồng. Và sản xuất theo quy trình khép kín với sứ mệnh “thực phẩm lành mạnh cho cuộc sống hạnh phúc”.

Read:  Farm Tour 2013 At Vien Phu Green Farm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *