Lúa non

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần TM & SX Viễn Phú đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ (sạch) để nuôi trồng lúa, rau quả  và thủy sản theo các hướng:

Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ

a/ Đầu tư vùng nguyên liệu khép kín:

Hiện nay, Công ty Cổ phần TM & SX Viễn Phú đã hoàn tất xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng nguyên liệu hữu cơ (sạch) với diện tích 320 ha, đảm bảo từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch được cơ giới hóa trên 90%.

  • Gạo hữu cơ chức năng
  • Các loại rau hữu cơ
  • Dược liệu hữu cơ
  • Thủy sản : Cá tai tượng, cá thác lác, cá trê vàng …

b/ Đầu tư vùng nguyên liệu liên kết mở rộng:

Theo kế hoạch từ năm 2014 – 2018, Công ty Cổ phần TM & SX Viễn Phú sẽ đầu tư,  xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ (sạch) theo hình thức liên kết với qui mô diện tích 5.000 ha.

Công ty sẽ hỗ trợ hộ liên kết theo hình thức: cung cấp dịch vụ nông nghiệp, từ khâu làm đất, giống, chế phẩm sinh học, qui trình canh tác, thu hoạch… và bao tiêu sản phẩm.

c/ Đầu tư cụm công nghiệp chế biến:

Công ty sẽ mở rộng đầu tư cụm công nghiệp chế biến với qui mô lên đến 10 ha bao gồm các dự án sau:

Dự án xây dựng nhà máy chế biến gạo hữu cơ (sạch):

    –  ​​Đã hoàn thành và đang hoạt động với công suất : 10.000 tấn gạo/năm.

Dự án xây dựng nhà máy sữa bột ngũ cốc và thức uống chức năng hữu cơ:

  • Công suất thiết kế: 1.000 tấn sản phẩm/năm.
  • Sản phẩm: Bột gạo dinh dưỡng các loại và các loại thức uống chức năng khác.
  • Nguồn nguyên liệu: từ gạo hữu cơ và các loại nông sản hữu cơ khác.
  • Thời gian xây dựng dự án: trong giai đoạn 2015 – 2016.

Nhà máy chế biến rau hữu cơ (sạch):

  • Công suất thiết kế: 1.000 tấn sản phẩm/năm
  • Thời gian xây dựng dự án: trong giai đoạn  2015 – 2016

d/ Đầu tư phát triển vùng chăn nuôi gia súc gia cầm sạch

Đang xây dựng kế hoạch đầu tư, liên doanh, liên kết để phát triển vùng chăn nuôi gia súc gia cầm sạch với qui mô lớn.