Welcome
       

Quy trình canh tác

1/ Khai hoang - dọn thực bì tại nông trại Viễn Phú

 

 

2/ Quá trình làm đất tại nông trại Viễn Phú

 

3/ Cánh đồng lúa đen tại nông trại Viễn Phú

 

 

4/ Thu hoạch lúa tại nông trại Viễn Phú

 

 

5/ Đóng gói chế biến

 

IMG_0011

 

 

 

HOTLINE

0907 669 126

 
sales1hoasuafoods
Tên : Ms. Châu
Chức vụ : Sales Rep.
Điện thoại : 39144018