Welcome
       

BỆNH CAO HUYẾT ÁP

Thứ sáu, 04/07/2014, 13:50 GMT+7

BỆNH CAO HUYẾT ÁP

Xem những video clip sau đây để hiểu thêm về bệnh cao huyết áp

                     

 

                   1)   http://www.youtube.com/watch?v=q_bq7s6PrnQ : 

                    High blood pressure  

                    Cao huyết áp

                   2)   http://www.youtube.com/watch?v=LoC4i7M4uJA :

                    A Hypertension

                    Bệnh cao huyết áp

                   3)   http://www.youtube.com/watch?v=qeL90NSGwhM :

                    Understanding High Blood Pressure

                    Cơ chế của bệnh cao huyết áp

                   4)   http://www.youtube.com/watch?v=02Xi6vRNCQ8 

                    Understanding Cholesterol

                    Hiểu biết về Cholesterol

                   5)   http://www.youtube.com/watch?v=FFY-MTmTi0Y

                    Tăng huyết áp (2)

                   6)   http://www.youtube.com/watch?v=B0LmxyF_L7U

                   Tăng huyết áp (1)


Người viết : admin

Các tin đã đưa: Từ :    Đến :

HOTLINE

0907 669 126

 
sales1hoasuafoods
Tên : Ms. Châu
Chức vụ : Sales Rep.
Điện thoại : 39144018