Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ. Nông trại Viễn Phú hội đủ các điều kiện tiên quyết để xây dựng nông trại hữu cơ đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Mỹ và Châu Âu.

Read:  Hữu cơ là gì - Canh tác hữu cơ là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *