Chương trình truyền hình về gạo hữu cơ HoaSua. Nông trại Viễn Phú hội đủ các điều kiện tiên quyết để xây dựng nông trại hữu cơ đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Mỹ và Châu Âu.

Read:  Quá trình làm đất tại nông trại Viễn Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *