Chương trình Farm Tour Viễn Phú 2013. Nông trại Viễn Phú hội đủ các điều kiện tiên quyết để xây dựng nông trại hữu cơ đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Mỹ và Châu Âu.

Read:  SẢN XUẤT GẠO HỮU CƠ CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *