Chương trình Farm Tour 2013 – Nông trại Viễn Phú hội đủ các điều kiện tiên quyết để xây dựng nông trại hữu cơ đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Mỹ và Châu Âu.

Read:  Sai Gon Flea Market 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *